برگزاری پنجمین دوره آموزشی مسئولین فنی شرکت‌‌های تولیدکننده مکمل‌

 

     پنجمین دوره آموزشی مسئولین فنی شرکت‌های عضو سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های های رژیمی، غذایی و دارویی ایران با همکاری سازمان غذا و دارو در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی مدرسان سازمان غذا و دارو، زیر عنوان چهار سرفصل، مطالب مورد نیاز برای شروع یا ادامه فعالیت در سمت مسئول فنی را ارائه و شرکت‌کنندگان در پایان گواهی شرکت در دوره را دریافت کردند.

    این دوره‌ها در پی بخشنامه‌ای که آبان سال گذشته سازمان غذا و دارو به سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران فرستاده، برگزار می شود که براساس آن مسئولین فنی همه شرکت‌ها باید دوره‌های آموزشی مرتبط با کارشان را بگذرانند.
    برگزاری کلاس‌ها از سال گذشته شروع شده است و در هر دوره، کلاسی ۵۰ نفره برگزار و با فراخوان عمومی به شرکت‌ها از مسئولین فنی برای ثبت‌نام و حضور دعوت می‌شود. پس از ثبت‌نام و رسیدن تعداد به حد نصاب، طی فراخوان بعدی زمان و مکان برگزاری کلاس اعلام می‌شود. این جلسه، پنجمین دوره از این کلاس‌های آموزشی بود که با حضور ۴۴ نفر از مسئولین فنی شرکت‌های مختلف عضو سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران برگزار شد.
   حضور در این دوره‌ها برای مسئولین فنی اجباری است و در صورت شرکت نکردن و نداشتن گواهی پایان دوره، پروانه‌های مسئولین فنی تمدید نمی‌شود یا اگر مسئول فنی گواهی را نداشته باشند، پروانه‌ جدیدی از طرف سازمان غذا و دارو برای شرکت صادر نخواهد شد. بعضی از مسئولین فنی تازه‌کار هستند که آموزش و دانستن مباحث دوره برایشان ضروری است ولی برای بعضی افراد باسابقه که بخش عمده مطالب را می‌دانند،‌ کارایی جلسات برای تمدید پروانه یا به روز کردن اطلاعات است.
مدرسان دوره و سرفصل‌های آموزشی ثابت هستند و در هر دوره همین مباحث با حضور همین اساتید، ارائه می‌شود.