جلسه‎ کارگروه صادرات سندیکا برگزار شد
ارائه پروپوزال و تعیین مشوق‎هایی برای شرکت‏های صادرکننده مکمل

     جلسه کارگروه صادرات سنديکاي توليدکنندگان مکمل‎های رژيمی غذایی ايران با حضور دکتر سید محمد ناصری دبير سنديکای توليدکنندگان مکمل هاي رژيمي غذايی ايران و مديران عامل و مسئولان  صادرات برخی از شرکت‎های عضو سنديکای توليدکنندگان مکمل‎های رژيمی غذايی ايران روز شنبه 14دی‎ ماه برگزار شد.
  به گزارش روابط عمومی سنديکاي توليدکنندگان مکمل‎هاي رژيمي غذايي ايران در ابتدای جلسه دکتر سید محمد ناصری دبیر سنديکاي توليدکنندگان مکمل‎های رژيمي غذايي ايران صحبت‎هایی در رابطه با نحوه تعیین ازرش پایه صادرات اقلام  و ارائه پروپوزال به وزارت بهداشت در رابطه با در نظر گرفتن مشوق‎هایی برای شرکت‎های صادرکننده و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای آن‎ها مطرح کرد.
   در ادامه نشست آزاده نیک‎نهاد مدیر صادرات شرکت خوارزمی پیشنهادی مبنی بر دریافت پروانه خارج از نوبت برای محصولاتی داد که صرفا در جهت صادرات تولید می‎شوند و ترکیبات آن براساس سفارش کشور متقاضی متغیر است و برای فروش در بازار داخل نیستند که این پیشنهاد با تایید اعضا برای پیگیری در درستور کار قرارگرفت.
    در پایان جلسه ارائه پروپوزال با موضوعات تقاضای رسیدگی خارج از نوبت سازمان غذا و دارو برای پروانه های صادراتی تسریع در روند دریافت پروانه در ازای یک مقدار معینی از صادرات و با تأیید اعضا حاضر در دستور کار قرار گرفت. همچنین  انتخاب یک نماینده برای حضور در تشکل‎ها و انجمن‎های مربوط به صادرات در اتاق بازرگانی ایران در راستای دریافت تسهیلات و امتیاز برای شرکت‎های صادرکننده مکمل از دیگر عناوینی بود که در  دستور کار قرار گرفت.