دکتر عباس کبریایی‌زاده؛ رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران:
تولیدکنندگان مکمل از نام، پرچم و لوگوی خارجی استفاده نکنند

برچسب، لوگو، نوشته‌ها و اطلاعات درج شده روی بسته‌بندی مکمل‌های غذایی نباید به شکلی باشد که شائبه خارجی بودن ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی  سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران، طی نامه‌ای به مدیران عامل تمام شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های مکمل و غذاهای ویژه و نیز تمام شرکت‌های واردکننده بالک فرآورده‌های مکمل اعلام کرد این سندیکا پرونده‌‌هایی را که مندرجات بسته‌بندی آن به‌نوعی تداعی‌گر کالای خارجی باشد، نمی‌پذیرد.
دکتر عباس‌ کبریایی‌زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران در این ‌نامه تاکید کرده است مواردی مانند ثبت نشدن محل ساخت و کشور سازنده، استفاده از عبارات گمراه‌کننده، درج نام‌های خارجی به‌صورت متمایز یا با حروف بزرگ‌تر، درج کشور سازنده با حروف ناخوانا و کوچک‌تر یا هر روشی که مصرف‌کننده را در این مورد گمراه نماید، باعث رد پرونده می‌شود.
هدف از این تصمیم ایجاد شرایط یکسان برای تمام شرکت‌های تولیدکننده، گسترش و ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی و جلوگیری از گسترش فرهنگ مصرف کالاهای خارجی عنوان شده است؛ همچنین سندیکا پرونده‌هایی را که بسته بندی محصولات آن کیفیت مناسبی ندارد، نخواهد پذیرفت.
این نامه خطاب به مدیران عامل تمام شرکت‌های تولیدکننده مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران و واردکننده بالک مکمل صادر شده است.